Foto/Verhalen

Hier staan kortere of langere foto/verhalen

Vliegveld op de St. Pietersberg (Airstrip Fort St Pieter)

Tedder, Eisenhower, Simpson

Toen Maastricht op 13 en 14 september 1944 werd bevrijd bestond er al een klein Duits vliegveld voor jagers en middelgrote vliegtuigen bij kasteel de Geusselt dat doorliep tot de oude Wielerbaan. Na de bevrijding begonnen de Amerikanen dat vliegveld te gebruiken maar hier is maar weinig over terug te vinden. Wij weten dat het in gebruik is geweest tot en met 1945 toen de taak werd overgenomen door het Amerikaanse vliegveld Y44 bij Beek waar nu nog altijd een vliegveld ligt bekend als Maastricht Aachen Airport.
Bij de Brusselse poort werd ook begonnen met de aanleg van een vliegveld dat waarschijnlijk een Engels vliegveld was. Dit was ook de Landingsplaats van Prins Bernhard die Maastricht bezocht op 18 september 1944. Over dit vliegveld binnenkort hopelijk meer. Sinds kort heb ik meer informatie gekregen dat dit een tijd in gebruik is geweest door de RAF voor jachtvliegtuigen.
Ook begon men waarschijnlijk al in oktober met de aanleg met een klein vliegveld bij het fort St Pieter op de St. Pietersberg voor voornamelijk L4 Piper Cub en L5 Stinson vliegtuigen van het 125e Liaison Squadron. Ook stonden hier Cessna 78B kleine transportvliegtuigen die van dit vliegveld gebruik maakten. Zelden landde hier C47 vliegtuigen omdat het vliegveld redelijk kort was. Toen op 7 december Eisenhower, Montgomery, Churchill, Bradley, Tedder kwamen gebruikte ze hiervoor de C47 vliegtuigen. In Maastricht lag het hoofdkwartier van het Amerikaanse 9e leger. Dit hoofdkwartier droeg de naam Oklahoma en was gelegen in het voormalige Hendrik van Veldeke college. De bevelhebber van het 9e leger was Luitenant-Generaal Simpson. Deze conferentie werd gehouden op 7 december 1944. De conferentie ging over het verloop van het front richting Duitsland en de problemen in het Hurtgenwald. Het vliegveld werd voornamelijk gebruikt voor verkenningsvluchten, Artillerie observatie over onder andere Duitsland. Jaren heb ik gezocht naar foto's en verhalen. Dit heeft ca een maand geleden ervoor gezorgd dan ik vanuit Amerika een stel digtale foto's kreeg gemaakt op en in de St Pietersberg door E O'Brien. De gene die de foto's stuurde was familie van hem maar wenste anoniem te blijven omdat voor de rest de info summier was behalve wat achterop de foto's staat geschreven. Natuurlijk respecteer ik die mening.
Op de foto's kunnen jullie het vliegveld op de St Pietersberg in Maastricht zien, ook dat het wel eens mis ging. Ze sliepen in een schoolgebouw in St Pieter (Maastricht) waarschijnlijk de voormalige school aan de Pastoor Kribsweg (dank speurwerk P Seinstra). Ook zullen een paar luchtfoto's te zien zijn van de berg en andere foto's zoals de ingebruikname van de douches op de berg. Ook is O'Brien in Maastricht met een Maastrichtse zangeres uit die tijd getrouwd die hij had leren kennen tijdens een dansfeest in het voormalige Restaurant dat tegen het Fort gebouwd was. Ze zijn in 1945 getrouwd, als iemand hier informatie over heeft stuur dan een mail naar: peter@libertymaastricht.nl 
Ook als iemand nog meer foto's heeft over de vliegvelden in Maastricht of info over andere locaties waar Amerikanen hebben gezeten na de bevrijding. In de toekomst gaan wij een kaart plaatsen en aangeven waar wat was in deze stad. 

P. Gulikers