Over ons

Lest We Forget / Opdat wij niet vergeten

Dit zijn niet zomaar spreuken. De Tweede Wereldoorlog is het grootste drama dat de wereld ooit heeft meegemaakt. Er zijn stemmen die opgaan dat het al te lang geleden is om de Tweede Wereldoorlog te blijven herdenken. Maar kijk eens om ons heen, naar onze vrijheden, naar ons Europa dat sinds die tijd geen grote oorlog meer heeft meegemaakt. Het heeft in de jaren '40 van de vorige eeuw maar een haartje gescheeld of wij hadden die vrijheden niet gehad, dan mochten we niet vrijuit spreken, dan waren geweld en onderdrukking nog lange tijd aan de orde van de dag geweest.


De bevrijding van Nederland door de geallieerden startte in Zuid Limburg in september 1944: daarna volgde Brabant en Zeeland en in de lente van 1945 pas het Noorden van ons land.  Velen van de bevrijders kwamen van ver zoals uit Engeland, Amerika en Canada. Grote aantallen zouden nooit meer naar hun thuisland  terugkeren. De offers die door hen zijn gebracht, de slachtoffers die zijn gemaakt onder miljoenen burgers, het onnoemelijke leed bij de nabestaanden en de ongekende veroorzaakte materiële schade, mogen we nooit vergeten.  

Ook al zijn we bijna 75 jaar verder, vele kinderen hebben nu nog grootouders die de oorlog als jonge volwassene of kind hebben meegemaakt en die de verhalen en ervaringen nog kunnen vertellen. Maar die ooggetuigen worden schaarser en schaarser. Dat betekent dat de tweede generatie en hun kinderen kennis moeten hebben van de aanleidingen, betekenis en de gevolgen van de oorlog: dit om te voorkomen dat we nogmaals in de val trappen en het respect voor anderen en andersdenkenden wegwuiven ten gunste van eigenbelang, eenzijdige macht en nationalisme.

Sinds vijf jaar zet Liberty Maastricht zet zich ervoor  in dat het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Limburg  blijft voortleven. Dit doet de stichting door middel van bijeenkomsten op scholen, de organisatie van rondritten van historische legervoertuigen tijdens bevrijdingsevenementen, kransleggingen bij monumenten en begraafplaatsen en het organiseren van Living History evenementen.

Liberty Maastricht werkt samen met vele binnen- en buitenlandse verenigingen die zich bezighouden met de restauratie van historische voertuigen en ook met de zogenaamde ‘re-enactment’ van de militaire geschiedenis en het burgerleven in de jaren 1940-1945.


Wij hopen van harte dat u onze doelstellingen ondersteunt en onze activiteiten u aanspreken.


Bestuur Liberty Maastricht

Peter Gulikers
Patrick Seinstra
Cynthia Burhenne

Wij bedanken onze donateurs
september 2022, Lisbeth Sorensen en stefan Willems € 100,-